De Zandvijver

Gepassioneerd fokker van Berner Sennenhonden & Newfoundlanders
Passionate breeder of Bernese Mountain Dogs & Newfoundlanders
Eleveur passionné des Bouviers Bernois & Terre-Neuves

Wij wonen samen met onze honden in het bosrijke Hertsberge, vlakbij het Provinciaal Domein Bulskampveld. Wij fokken sinds 2000 Berner Sennenhonden. Onze eerste Berner was Clay Corner's Zélie. In 2002 zijn we ook gestart met het fokken van Newfoundlanders. Sweet Riverdance Blue Moon was onze eerste Newfie. Zélie (Tiffy) en Blue Moon (Mira) zijn de hoekstenen van onze kennel. Tiffy is net geen 13 jaar oud geworden. Mira is ook net geen 9 jaar geworden.

Wat begon als een hobby is een echte passie geworden. Zo zijn we de trotse eigenaars van liefhebberskennel "De Zandvijver".

Elk nestje wordt in huis geboren om de pups voldoende te socialiseren en zich aan te passen aan kinderen, mensen en huiselijke geluiden.

Wij fokken Berner Sennenhonden en Newfoundlanders uit goed overwogen combinaties, geselecteerd op schoonheid, karakter en gezondheid.

Wij hebben regelmatig pups beschikbaar. Wij fokken enkel Berner Sennenpups & Newfoundlanderpups met stamboom Sint-Hubertus, volgens de regels van de BSC (Belgische Sennenhonden Club). Wij zijn tevens lid van de Nederlandse en Franse Berner Sennen Club.

Bij interesse in een trouwe Berner of Newfie, neem gerust contact met ons op. Wij laten u met fierheid onze honden en onze kennel zien.

ENGLISH:

We live with our dogs in the wooded Hertsberge, near the Provincial Domain Bulskampveld. We have been breeding Bernese Mountain Dogs since 2000. Our first Berner was Clay Corner's Zélie. In 2002 we also started breeding Newfoundlanders. Sweet Riverdance Blue Moon was our first Newfie. Zélie (Tiffy) and Blue Moon (Mira) are the cornerstones of our kennel. Tiffy turned 13 years old. Mira also just turned 9 years old.

What started as a hobby has become a real passion. We are the proud owners of the enthusiast kennel "De Zandvijver".

Each litter is born in the house to allow the puppies to socialize sufficiently and to adapt to children, people and domestic noises.

We breed Bernese Mountain Dogs and Newfoundlanders from well-considered combinations, selected for beauty, character and health.

We regularly have puppies available. We only breed Bernese Mountain puppies & Newfoundland puppies with pedigree Sint-Hubertus, according to the rules of the BSC (Belgian Swiss Mountain Dog Club). We are also a member of the Dutch and French Bernese Mountain Dog Club.

If you are interested in a loyal Bernese or Newfie, please do not hesitate to contact us. We are proud to show you our dogs and our kennel.

De Zandvijver VOF

Rita Declerck

Sint-Jansdreef 13
8020 Hertsberge
Belgium

+32 (0)496 55 63 92
e-mail: info@dezandvijver.be

Ond.nr.: BE0881213029

HK12306522

© De Zandvijver VOF - Webdesign: Dogsite.be